Persil Persil-Premium

Mūsu jaunais palmu eļļas lietojuma mērķis

Palmu eļļa un Henkel

Henkel palmu eļļu izmanto nelielā daudzumā un netieši. Mēs izmantojam mazāk nekā 0,2 % visā pasaulē saražotās palmu eļļas un palmu kodolu eļļas. Mēs lielākoties izmantojam palmu kodolu eļļu. Divas trešdaļas no mūsu ikgadējā pieprasījuma veido palmu kodolu eļļa (lielākā daļa tiek izmantota virsmaktīvo vielu ražošanai), palmu eļļa veido tikai vienu trešdaļu.

Mūsu jaunie 2020. gada palmu eļļas lietojuma mērķi

Henkel mērķis ir līdz 2020. gadam panākt, lai faktiskā mežu izciršana būtu nulles līmenī, nodrošināt pilnīgu izsekojamību un fizisku progresu mūsu vērtību ķēdē, kā arī palielināt ilgtspējīgas eļļas piegādes apjomu. Tajā pašā laikā Henkel atbalsta sīksaimniecības, nosakot drošības standartus papildus ilgtspējīgai ienākumu un labklājības palielināšanai. Hondurasā atbalstu saņem jau 17 500 sīksaimniecību, kas saražo vairāk nekā 500 000 tonnu palmu (kodolu) eļļas gadā.