Skip to Content

Datu aizsardzības paziņojums

 

1. Vispārīgi

Uzņēmums „SIA Henkel Latvia“, ( turpmāk – „Henkel”), respektē katras personas, kas apmeklē mūsu tīmekļa vietni, privātumu. Tagad mēs vēlamies Jūs informēt par to, kāda veida datus ievāc Henkel un to, kā tie tiek izmantoti. Jūs arī uzzināsiet, kā Jūs varat izmantot savas datu subjektu tiesības.

Visas šī Datu aizsardzības paziņojuma izmaiņas tiks publicētas šajā lapā. Tas ļaus jums jebkurā laikā uzzināt par to, kādus datus mēs ievācam un kā mēs šādus datus izmantojam.

Šis Datu aizsardzības paziņojums neattiecas uz tīmekļa vietnēm, kas pieejamas, izmantojot hipersaiti Henkel tīmekļa vietnēs.

2. Personas datu vākšana, izmantošana un apstrāde

Atbildīgās iestādes nosaukums: uzņēmums „SIA Henkel Latvia“

Atbildīgās juridiskās personas adrese: Gustava Zemgala gatve 76, KB2,LV-1039,Riga

Henkel izmanto personas datus galvenokārt, lai nodrošinātu šīs tīmekļa vietnes pieejamību lietotājiem, kā arī šīs vietnes pareizu darbību un drošību. Jebkura turpmākā datu apstrāde notiek, tikai pamatojoties uz citiem likumā noteiktajiem pienākumiem vai atļaujām, vai ja attiecīgais lietotājs ir devis piekrišanu Henkel.

Lietotājiem apmeklējot tīmekļa vietni, Henkel automātiski apkopo un uzglabā noteiktus datus. Tostarp IP adresi vai ierīces ID, kas piešķirts attiecīgajai gala ierīcei un kas mums nepieciešams pieprasītā satura attēlošanai (piemēram, jo īpaši, saturs, teksti, attēli un informācija par produktu, kā arī lejupielādei paredzētie datu faili utt.), datus par lietotāju darbību tīmekļa vietnes kontekstā, attiecīgās gala ierīces veidu, izmantotā pārlūka veidu, kā arī izmantošanas datumu un laiku.

Henkel uzglabā šo informāciju ne ilgāk kā 7 dienas, lai atpazītu un nepieļautu ļaunprātīgu izmantošanu.

Henkel šo informāciju izmanto arī pakalpojuma pasniegšanas, funkciju un funkcionālo iespēju, kā arī vispārējo administrēšanas uzdevumu uzlabošanai.

Bez tam Henkel bez liekas kavēšanās dzēš vai anonimizē datus par lietošanu, ieskaitot IP adreses, tiklīdz tie vairs nav vajadzīgi iepriekšminētajiem mērķiem.

Datu apstrādes un izmantošanas pamatā ir normatīvie akti, kas pamato šīs darbības, balstoties uz to, ka (1) apstrāde ir nepieciešama tīmekļa vietnes nodrošināšanai; vai (2) Henkel ir primārās likumīgās intereses nodrošināt un uzlabot tīmekļa vietnes funkcionalitāti un pareizu darbību, kā arī nodrošināt, ka tā ir pielāgota lietotāju vajadzībām.

Iegūto datu saņēmēji var būt atbildīgo iekšējo nodaļu locekļi, citi Henkel saistītie uzņēmumi, ārpakalpojumu sniedzēji (piemēram, izvietošanai un satura pārvaldībai, mārketinga aģentūras, citi trešo personu pakalpojumu sniedzēji, ja tas ir nepieciešams viņu sniegtajiem pakalpojumiem), iestādes, pildot savus attiecīgos pienākumus un pilnvaras, piemēram, no tām saņemta oficiāla pieprasījuma gadījumā vai, ja tas ir nepieciešams Henkel tiesību noteikšanai, īstenošanai vai aizstāvēšanai, kā arī pašreizējie vai nākotnes Henkel uzņēmumu ieguvēji darījuma, piemēram, pārdošanas, apvienošanās vai iegādes gadījumā.

3. Turpmākā personas datu apstrāde

a) Patērētāju pieprasījuma tabula

Iespējams, ka Jūs esat sniedzis savu kontaktinformāciju, izmantojot mūsu veidlapu. Mēs izmantosim Jūsu datus, lai atbildētu uz Jūsu pieprasījumu.

Jūsu datu apstrādes un izmantošanas pamatā ir normatīvie akti, kas pamato šīs darbības, balstoties uz to, ka apstrāde ir nepieciešama Jūsu pieprasījuma apstrādei.

Ja, piemēram, neesat devis piekrišanu ilgākam uzglabāšanas laikam, mūsu klientu attiecību pārvaldības gaitā mēs neuzglabāsim datus ilgāk kā nepieciešams iepriekšminētā mērķa sasniegšanai, vai tik ilgi, cik nepieciešams gadījumā, ja tiek piemērots likumā noteiktais datu uzglabāšanas pienākums.

b) Izlozes

Iespējams, ka esat sniedzis savu kontaktinformāciju un adresi, piedaloties mūsu tīmekļa vietnē laiku pa laikam piedāvātajā izlozē. Mēs izmantosim Jūsu datus izlozes rīkošanas nolūkos.

Mēs nepārsūtīsim Jūsu datus nevienai trešajai personai, izņemot balvu sadales vai izlozes rīkošanas nolūkos.

Jūsu datu apstrādes un izmantošanas pamatā ir normatīvie akti, kas pamato šīs darbības, balstoties uz to, ka apstrāde ir nepieciešama izlozes veikšanai.

Ja, piemēram, neesat devis piekrišanu ilgākam uzglabāšanas laikam, mūsu klientu attiecību pārvaldības gaitā mēs neuzglabāsim datus ilgāk kā nepieciešams iepriekšminētā mērķa sasniegšanai, vai tik ilgi, cik nepieciešams gadījumā, ja tiek piemērots likumā noteiktais datu uzglabāšanas pienākums.

c) Produkta pārbaude

Iespējams, ka esat sniedzis savu kontaktinformāciju un adresi, piedaloties produkta pārbaudēs. Mēs izmantosim Jūsu datus, lai veiktu produkta pārbaudi.

Mēs nepārsūtīsim Jūsu datus nevienai trešajai personai, izņemot produkta pārbaudes veikšanas nolūkos.

Jūsu datu apstrādes un izmantošanas pamatā ir normatīvie akti, kas pamato šīs darbības, balstoties uz to, ka apstrāde ir nepieciešama produkta pārbaudes veikšanai.

Ja, piemēram, neesat devis piekrišanu ilgākam uzglabāšanas laikam, mūsu klientu attiecību pārvaldības gaitā mēs neuzglabāsim datus ilgāk kā nepieciešams iepriekšminētā mērķa sasniegšanai, vai tik ilgi, cik nepieciešams gadījumā, ja tiek piemērots likumā noteiktais datu uzglabāšanas pienākums.

d) Tīmekļseminārs

Jūs, iespējams, esat sniedzis savu kontaktinformāciju, piemēram, savu e-pasta adresi, piedaloties tīmekļsemināros. Mēs izmantosim Jūsu datus tīmekļsemināra nodrošināšanas nolūkos.

Mēs nepārsūtīsim Jūsu datus nevienai trešajai personai, izņemot tīmekļsemināra veikšanas nolūkos.

Jūsu datu apstrādes un izmantošanas pamatā ir normatīvie akti, kas pamato šīs darbības, balstoties uz to, ka apstrāde ir nepieciešama tīmekļsemināra nodrošināšanai.

Ja, piemēram, neesat devis piekrišanu ilgākam uzglabāšanas laikam, mūsu klientu attiecību pārvaldības gaitā mēs neuzglabāsim datus ilgāk kā nepieciešams iepriekšminētā mērķa sasniegšanai, vai tik ilgi, cik nepieciešams gadījumā, ja tiek piemērots likumā noteiktais datu uzglabāšanas pienākums.

e) Aptaujas

Jūs, iespējams, esat sniedzis savu kontaktinformāciju, piemēram, savu e-pasta adresi, piedaloties aptaujā. Mēs izmantosim Jūsu datus aptaujas veikšanas nolūkos.

Mēs nepārsūtīsim Jūsu datus nevienai trešajai personai, izņemot aptaujas veikšanas nolūkos.

Jūsu datu apstrādes un izmantošanas pamatā ir normatīvie akti, kas pamato šīs darbības, balstoties uz to, ka apstrāde ir nepieciešama aptaujas veikšanai.

Ja, piemēram, neesat devis piekrišanu ilgākam uzglabāšanas laikam, mūsu klientu attiecību pārvaldības gaitā mēs neuzglabāsim datus ilgāk kā nepieciešams iepriekšminētā mērķa sasniegšanai, vai tik ilgi, cik nepieciešams gadījumā, ja tiek piemērots likumā noteiktais datu uzglabāšanas pienākums.

4. Sīkdatnes, pikseļi, pirkstu nospiedumi un līdzīgas tehnoloģijas

Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes un līdzīgas tehnoloģijas. Sīkdatnes ir nelielas datu vienības, ko pārlūkprogramma uz laiku uzglabā Jūsu ierīces cietajā diskā un kas ir nepieciešamas, lai izmantotu mūsu tīmekļa vietni. Sīkdatne bieži ietver unikālu identifikatoru, kas ir nejauši ģenerēts numurs, kas tiek uzglabāts Jūsu ierīcē. Dažu sīkdatņu uzglabāšanas termiņš beidzas līdz ar Jūsu tīmekļa vietnes sesiju, citas paliek Jūsu ierīcē uz ilgāku laiku. Tehniski nepieciešamās sīkdatnes tiks izmantotas automātiski. Citas sīkdatnes (vai līdzīgas tehnoloģijas) tiks piemērotas tikai ar Jūsu iepriekšēju piekrišanu.

Pastāv dažādi sīkdatņu veidi. Pirmās personas sīkdatnes ir tās, ko ievieto apmeklētā tīmekļa vietne, un tās spēj nolasīt tikai minētā tīmekļa vietne. Trešo personu sīkdatnes ir tās, ko ievieto citas organizācijas, kuras mēs izmantojam dažādiem pakalpojumiem. Piemēram, mēs izmantojam ārējos analītikas pakalpojumu sniedzējus, kas mūsu vārdā ievieto sīkdatnes, lai informētu mūs par to, kas mūsu tīmekļa vietnē patīk vai nepatīk. Turklāt Jūsu apmeklētajā tīmekļa vietnē var būt iestrādāts saturs, piemēram, no tīmekļa vietnes „YouTube”, kas savukārt var iestatīt savas sīkdatnes.

Pikselis parasti ir caurspīdīgs attēls ar izmēru ne vairāk kā 1 x 1 pikselis, kas tiek ievietots tīmekļa vietnē, lai apkopotu tādus datus kā IP adrese, pārlūkprogrammas veids, piekļuves laiks vai iepriekš iestatītas sīkdatnes ar mērķi personalizēt saturu vai padarīt pārlūkošanu efektīvāku un vieglāku. Tos bieži izmanto kopā ar sīkdatnēm, jo pikseļi ģenerē un pārvalda sīkdatnes.

Ja esat piekritis, ka tīmekļa vietne apkopos datus par ierīces operētājsistēmu, pārlūkprogrammu, valodu, instalētajiem fontiem, IP adresi, spraudņiem un papildu informāciju. Veicot šādu darbību, ierīci var atkārtoti identificēt lietotājam atbilstošiem mārketinga mērķiem.

Plašāku informāciju par sīkdatnēm un citām mūsu tīmekļa vietnes izmantotajām tehnoloģijām un to mērķiem varat atrast mūsu tīmekļa vietnē sadaļā „Sīkdatnes”– „Sīkdatņu iestatījumi”. Tur Jūs varat arī jebkurā laikā atsaukt savu turpmāku piekrišanu, atspējojot attiecīgo sīkdatņu iestatījumu.

Jūsu izvēle tiek iestatīta norādītajam domēnam, katrai pārlūkprogrammai un ierīcei. Tādēļ, ja apmeklējat mūsu vietni mājās un darbā, vai izmantojot dažādas pārlūkprogrammas, jums ir jāatsakās no datu uzglabāšanas katrā ierīcē vai pārlūkprogrammā atsevišķi.

a) Pakalpojums „Google Analytics”

Ja esat sniedzis savu piekrišanu, šī vietne izmantos pakalpojumu „Google Analytics” – tīmekļa analīzes pakalpojumu, ko nodrošina uzņēmums „Google Ireland Ltd.” (Gordon House, Barrow Street, Dublina 4, Īrija) un uzņēmums „Google LLC” (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, ASV) (turpmāk – „Google”). Šim nolūkam jūsu ierīcē tiek instalēta sīkdatne. Šī sīkdatne apkopos tādus datus kā pārlūkprogrammas un ierīces informācija, jūsu IP adrese, apmeklētās tīmekļa vietnes un servera pieprasījuma datums un laiks, lai novērtētu, kā jūs izmantojat tīmekļa vietni, sastādītu pārskatus par tīmekļa vietnes darbību tīmekļa vietnes operatoriem un sniegtu tīmekļa vietnes nodrošinātājam citus pakalpojumus, kas saistīti ar vietnes darbību un interneta izmantošanu. Sīkdatne arī apkopo informāciju par mijiedarbībām, kas notika starp lietotājiem un reklāmām (noklikšķinot uz tekstveida reklāmas vai noskatoties videoreklāmu).

Henkel izmantos apkopotos datus, lai optimizētu kampaņas, atkārtoti mērķētu un personalizētu reklāmas. Šim nolūkam Google uzglabātās sīkdatnes jūsu ierīcē ļauj reklāmām tikt atkārtoti jums mērķētām, no vienas puses, (piemēram, „Google Ads” pakalpojuma ietvaros) Google tīmekļa vietnēs un, no otras puses, (piemēram, „Google Campaign Manager 360” pakalpojuma ietvaros) mūsu tīmekļa vietnēs, un, atkarībā no jūsu interesēm, kad apmeklējat citu partneru tīmekļa vietnes. Šim nolūkam reklāmas piegādes laikā tiek identificēta jūsu pārlūkprogramma un tā tiek piešķirta mērķa grupai. Šī informācija tiek izmantota, lai attēlotu jums atbilstošas un jūs interesējošas reklāmas.

Google (kā pārzinis) var izmantot jūsu datus jebkādiem saviem mērķiem, lai profilētu un saistītu jūsu datus ar citiem par jums apkopotajiem datiem (piemēram, izmantojot jūsu Google kontu).

Sīkdatnes ģenerētā informācija par to, kā jūs izmantojat tīmekļa vietni (tostarp jūsu IP adrese), tiks nosūtīta Google, kas to uzglabās serveros Amerikas Savienotajās Valstīs. Saskaņā ar Eiropas tiesību aktiem ASV negarantē pietiekamu datu aizsardzības līmeni. Valsts iestādēm var būt piekļuve šiem datiem saskaņā ar masu uzraudzības tiesību aktiem. Tiklīdz jūsu personas dati tiek izpausti, tiem nebūs tāda paša līmeņa aizsardzības, un jūs, iespējams, nevarēsit izmantot savas tiesības attiecībā uz tiem.

Mēs esam aktivizējuši IP anonimizāciju, tas nozīmē, ka Google atdalīs/anonimizēs IP adreses pēdējo oktetu Eiropas Savienības dalībvalstīm, kā arī citām Eiropas Ekonomikas zonas līguma pusēm. Tikai izņēmuma gadījumos Google serveriem ASV tiek nosūtīta pilna IP adrese, kura tajos tiek saīsināta.

Atļaujot sīkdatnes Henkel tīmekļa vietnē, jūs piekrītat iepriekš minēto datu izmantošanai un iepriekš aprakstītajai Google veiktajai apstrādei.

Plašāka informācija par konfidencialitāti Google pakalpojumos atrodama šeit: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy

Iebildums pret datu vākšanu:

Jūs jebkurā laikā varat atsaukt savu turpmāku piekrišanu, atspējojot sīkdatnes mūsu tīmekļa vietnē sadaļā „Sīkdatnes” – „Sīkdatņu iestatījumi”. Ja piekrītat sīkdatņu izmantošanai kopumā, bet tomēr jūtaties neērti par pakalpojuma „Google Analytics” sīkdatņu izmantošanu, varat sekot šai saitei (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en) lejupielādēt un instalēt pārlūkprogrammas spraudni, lai deaktivizētu pakalpojuma „Google Analytics” veiktu datu vākšanu un izmantošanu (sīkdatnes un IP adrese).

b) Adobe Analytics

Ja jūs sniedzat tam savu piekrišanu, šī tīmekļa vietne izmanto Adobe Analytics — tīmekļa analītikas tīku, ko nodrošina Adobe Systems Software Ireland Limited (4-6 Riverwalk, City West Business Campus, Saggart, Dublin 24, Ireland) (“Adobe”). Šajā nolūkā jūsu ierīcē tiek instalēta sīkdatne. Šī sīkdatne ievāc tādus datus kā informāciju par pārlūkprogrammu un ierīci, jūsu IP adresi, apmeklētajām tīmekļa vietnēm un servera pieprasījuma datumu un laiku, lai izvērtētu, kā jūs izmantojat tīmekļa vietni, veidotu pārskatus par aktivitātēm tīmekļa vietnē tīmekļa vietnes uzturētājiem un sniegtu tīmekļa vietnes nodrošinātājam citus pakalpojumus, kas saistīti ar aktivitātēm tīmekļa vietnē un interneta izmantošanu.

Adobe (kā par datu apstrādi atbildīgā struktūra) var izmantot jūsu datus savās interesēs, piemēram, profilēšanai un jūsu datu sasaistīšanai ar citiem par jums ievāktiem datiem (piemēram, no jūsu Adobe konta).

Ar sīkdatni ievāktā informācija par mūsu tīmekļa vietnes izmantošanu (tostarp jūsu IP adrese) tiks pārsūtīta un apstrādāta Adobe serveros Apvienotajā Karalistē. Attiecībā uz datu pārsūtīšanu uz trešajām valstīm tiek nodrošināts pietiekams datu aizsardzības līmenis saskaņā ar ES līgumu standartklauzulām, VDAR 46. pantu un Eiropas Komisijas atbilstības lēmumu (VDAR 45. pants).

Mēs esam aktivizējuši IP anonimizāciju, kas nozīmē, ka tad, kad Adobe ievāc informāciju par IP adresi, tās pēdējais oktets (pēdējā daļa) tiek nekavējoties noslēpts. Šī anonimizācija notiek pirms IP adreses apstrādes. Tas nozīmē, ka būs pieejama informācija tikai par aptuvenu atrašanās vietu statistikas analīzes nolūkā.

Atļaujot sīkdatņu izmantošanu Henkel tīmekļa vietnē, jūs piekrītat iepriekš minēto datu izmantošanai un iepriekš aprakstītajai apstrādei, ko veic Adobe.

Plašāka informācija par Adobe pakalpojumu privātumu: https://www.adobe.com/privacy/policy.html

Iebildumi pret datu ievākšanu:

Jūs varat atsaukt savu piekrišanu turpmākai datu apstrādei jebkurā laikā, atspējojot sīkdatnes mūsu tīmekļa vietnē sadaļas “Sīkdatņu iestatījumi” apakšdaļā “Sīkdatnes”. Ja kopumā piekrītat sīkdatņu izmantošanai, bet nevēlaties, lai tiktu izmantotas Adobe Analytics sīkdatnes, jūs varat atvērt šo saiti (https://www.adobe.com/privacy/opt-out.html) un atspējot Adobe Analytics veikto datu ievākšanu un izmantošanu (sīkdatnes un IP adrese).

c) Pakalpojums „Google Campaign Manager 360” (iepriekš – „DoubleClick”)

Ja esat sniedzis savu piekrišanu, mēs izmantosim pakalpojumu „Google Campaign Manager 360”, ko nodrošina uzņēmums „Google LLC”, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 ASV, lai attēlotu jums piemērotas reklāmas. Šim nolūkam Google instalē sīkdatni jūsu ierīcē, izmantojot jūsu IP adresi. Papildus IP adresei, pārlūkprogrammas un ierīces informācijai, apmeklētajām tīmekļa vietnēm un piekļuves laikam šī sīkdatne apkopo arī informāciju par jūsu pārlūkprogrammā attēloto reklāmu un to, uz kurām reklāmām noklikšķināt. Tas ļauj Google un tā partneru vietnēm attēlot uz interesi balstītas reklāmas, pamatojoties uz iepriekšējiem Henkel vietņu vai citu vietņu apmeklējumiem. Programmas „Campaign Manager” sīkdatnes izmanto jūsu pārlūkprogrammai piešķirtu pseidonīmu identifikācijas numuru, lai pārbaudītu ekrānā redzamās un pievilcīgās reklāmas. Šim nolūkam reklāmas attēlošanas brīdī jūsu pārlūkprogramma tiek identificēta un tā tiek piešķirta mērķa grupai. Tādējādi sīkdatnes, ko Google uzglabā jūsu ierīcē, ļauj, no vienas puses, atkārtoti jums mērķēt reklāmas (piemēram, pakalpojuma „Google Ads” ietvaros) Google tīmekļa vietnēs un, no otras puses (piemēram, „Google Campaign Manager 360” pakalpojuma ietvaros) mūsu tīmekļa vietnēs un, atkarībā no jūsu interesēm, kad apmeklējat citu partneru tīmekļa vietnes.

Šī informācija tiks izmantota, arī lai novērtētu, kā jūs izmantojat tīmekļa vietni, apkopotu pārskatus par tīmekļa vietnes darbību tīmekļa vietņu operatoriem un sniegtu citus pakalpojumus, kas saistīti ar tīmekļa vietnes darbību un interneta izmantošanu.

Google var izmantot jūsu datus jebkādiem saviem mērķiem, lai profilētu un saistītu jūsu datus ar citiem par jums apkopotajiem datiem (piemēram, izmantojot jūsu Google kontu).

Sīkdatnes ģenerētā informācija par to, kā jūs izmantojat tīmekļa vietni, tiks pārsūtīta un uzglabāta Google serverī ASV. Saskaņā ar Eiropas tiesību aktiem ASV negarantē pietiekamu datu aizsardzības līmeni. Valsts iestādēm var būt piekļuve šiem datiem saskaņā ar masu uzraudzības tiesību aktiem. Tiklīdz jūsu personas dati tiek izpausti, tiem nebūs tāda paša līmeņa aizsardzības, un jūs, iespējams, nevarēsit izmantot savas tiesības attiecībā uz tiem.

Atļaujot sīkdatnes Henkel tīmekļa vietnē, jūs piekrītat iepriekš minēto datu izmantošanai un iepriekš aprakstītajai Google veiktajai apstrādei.

Plašāka informācija par konfidencialitāti Google pakalpojumos atrodama šeit: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy

 

Iebildums pret datu vākšanu:

Jūs jebkurā laikā varat atsaukt savu turpmāku piekrišanu, atspējojot sīkdatnes mūsu tīmekļa vietnē sadaļā „Sīkdatnes” – „Sīkdatņu iestatījumi”. Ja piekrītat sīkdatņu izmantošanai kopumā, bet tomēr jūtaties neērti par pakalpojuma „Google Campaign” sīkdatņu izmantošanu, varat sekot šai saitei (www.google.com/settings/ads/onweb), lai deaktivizētu „Google Campaign Manager” pakalpojumu.

5. Uzņēmums „Commerce Connector”

Mūsu tīmekļa vietnē mēs izmantojam pogu „Pirkt tūlīt”. Pogu „Pirkt tūlīt” nodrošina un kontrolē uzņēmums „Commerce Connector”. Detalizētu informāciju par funkcionalitāti un datu apstrādi var atrast šajā saitē: Commerce Connector — Privacy Policy (commerce-connector.com).

6. Jūsu datu subjekta tiesības / datu aizsardzības speciālists

Jūs jebkurā laikā varat izmantot savas tiesības piekļūt saviem datiem. Turklāt, ja ir izpildītas attiecīgās prasības, Jūs varat izmantot šādas tiesības:

  • Tiesības uz labojumiem
  • Tiesības uz dzēšanu
  • Tiesības ierobežot apstrādi
  • Tiesības iesniegt sūdzību attiecīgi kompetentajai datu aizsardzības uzraudzības iestādei
  • Tiesības uz datu pārnesamību (no 2018. gada 25. maija)

Tiesības celt iebildumus

Ja ar Jūsu personas datiem saistītas apstrādes darbības tiek veiktas, pamatojoties uz Henkel likumīgajām interesēm, jums ir tiesības jebkurā laikā iebilst pret šādu jūsu personas datu apstrādi, pamatojoties uz Jūsu konkrētā gadījuma iemesliem. Henkel pārtrauks šo apstrādi, izņemot gadījumus, kad Henkel spēs pierādīt svarīgus apstrādes iemeslus, kas ir aizsargājami un pārsver Jūsu intereses, tiesības un brīvības, vai ja apstrāde tiek veikta juridisku prasību celšanai, īstenošanai vai aizsardzībai pret tām.

Ja esat devis savu piekrišanu savu personas datu apstrādei, Jūs to jebkurā laikā varat atsaukt, atteikumam stājoties spēkā nākotnē.

Šādos gadījumos vai, ja jums ir kādi citi jautājumi vai vēlmes saistībā ar jūsu personas datiem, lūdzu, sūtiet e-pastu vai vēstuli mūsu datu aizsardzības speciālistam Henkel Latvia, Gustava Zemgala gatve 76, Rīga, Latvija dpo.baltics@henkel.com