Skip to Content

Mūsu ražošanas cikls

Straujš atmosfēras CO2 sastāva pieaugums izraisa planētas sasilšanu un ir galvenais klimata izmaiņu cēlonis. Ja mēs turpināsim mūsu pašreizējo ekonomisko stratēģiju un nepielāgosim savu dzīvesstilu, planētas vidējā temperatūra var ievērojami palielināties līdz šī gadsimta beigām, izraisot nopietnas sekas planētai un visiem, kas to apdzīvo.

Persil pastāvīgi strādā, lai uzlabotu ekoloģisko pēdas nospiedumu visā savā vērtību ķēdē, tādējādi sniedzot efektīvu ieguldījumu „Henkel” ilgtspējības stratēģijā.

Korporācijas līmenī „Henkel” galveno uzsvaru liek uz efektīvu resursu izmantošanu, samazinot savu darbībai visā pasaulē izmantoto elektroenerģijas patēriņu un izvairoties no siltumnīcefekta gāzu emisijas. Papildus "Henkel" apņēmies līdz 2040. gadam kļūt par klimatam draudzīgu uzņēmumu.

Ar „Henkel Footprint" kalkulatora palīdzību patērētāji var arī aprēķināt sevis atstāto CO2 emisiju, tādā veidā gūstot atbalstu, lai sniegtu savu personīgo ieguldījumu klimata pārmaiņu ierobežošanā. Papildu informācija par šo tematu atrodama tālāk.

Mūsu ilgtspējības stratēģija

Energoefektivitāte un klimata aizsardzība ir „Henkel” ilgtspējības stratēģijas neatņemamas sastāvdaļas, tiecoties panākt lielāku vērtību klientiem, patērētājiem, līdzcilvēkiem un uzņēmumam, vienlaikus mazinot uzņēmuma ekoloģisko pēdas nospiedumu. Detalizētāka informācija par „Henkel” ilgtspējības stratēģiju atrodama šeit:

Uzziniet sevis atstāto nospiedumu

Veltiet dažas minūtes un uzziniet, kā jūsu dzīvesveids ietekmē jūsu oglekļa emisiju, izmantojot „Henkel” un „Wuppertal Institute” (Vācija) izstrādātu kalkulatoru. Visi jūsu sniegtie dati tiks saglabāti anonīmi.

Kļūstot klimatam labvēlīgi

CO2 un siltumnīcas efekta gāzu emisiju ierobežošana, lai cīnītos ar klimata izmaiņām, ir viens no lielākajiem izaicinājumiem, ar ko cilvēce saskārusies. „Henkel” atbalsta Apvienoto Nāciju Organizācijas Parīzes klimata konvenciju, un pats uzņēmums nospraudis mērķi līdz 2040. gadam kļūt klimatam draudzīgs.

Padarot pasauli tīrāku

  • Mūsu sertifikāti

    Mūsu sertifikāti

    „Henkel” ir pionieris videi draudzīgu mazgāšanas līdzekļu izstrādē un bija pirmais uzņēmums, kas 2005. gadā parakstīja „A.I.S.E. Ilgtspējīgu tīrīšanas līdzekļu hartu”. Uzņēmumi, kas pievienojas šai starptautiskās veļas un mājas kopšanas līdzekļu asociācijas iniciatīvai, apņemas pastāvīgi uzlabot ražošanas procesus un ik gadu ziņot par panākto progresu ekonomikas, apkārtējās vides un sociālajā jomā, balstoties uz noteiktiem galvenajiem rādītājiem.

  • „Henkel” atbildība

    „Henkel” atbildība

    Kā pionieris ilgtspējības jomā, mēs vēlamies virzīt uz priekšu jaunus risinājumus ilgtspējīgai attīstībai, atbildīgi un ekonomiski veiksmīgi attīstot uzņēmējdarbību. Tas ietver visas mūsu uzņēmuma darbības visā vērtību ķēdē.