Mūsu jaunais palmu eļļas lietojuma mērķis

Persil pārvērš veļas mazgāšanas līdzekļu tirgu

Ein in Wasser und Waschmittel eigelegtes blaues Kleidungsstück.

Palmu eļļa un Henkel

Henkel palmu eļļu izmanto netieši nelielā daudzumā. Mēs izmantojam mazāk nekā 0,2% visā pasaulē saražotās palmu eļļas un palmu kodolu eļļas. Lielākoties mūsu izvēle ir palmu kodolu eļļa: tā veido divas trešdaļas no mūsu ikgadējā pieprasījuma (lielākā daļa tiek izmantota virsmaktīvo vielu ražošanai), kamēr palmu eļļa veido tikai vienu trešdaļu.

Mūsu jaunie 2020. gada palmu eļļas lietojuma mērķi

Henkel mērķis ir līdz 2020. gadam panākt, lai faktiskā mežu izciršana būtu nulles līmenī, nodrošināt pilnīgu izsekojamību un fizisku progresu mūsu vērtību ķēdē, kā arī palielināt ilgtspējīgas eļļas piegādes apjomu. Tajā pašā laikā Henkel atbalsta sīksaimniecības, nosakot drošības standartus papildus ilgtspējīgai ienākumu un labklājības palielināšanai. Hondurasā atbalstu saņem jau vairāk nekā 175 000 sīksaimniecību, kas saražo vairāk nekā 500 000 tonnu palmu (kodolu) eļļas gadā.

  • Ietaupījuma kalkulators

    Taupymo skaičiuoklė

  • Nākotne — šķidrie līdzekļi

    Ateitis – skystis

  • Planētas aizsardzība

    Išsaugoti planetą