Skip to Content

Mūsu sertifikāti

Uz mūsu Persil produktu iepakojuma atrodami dažādi logotipi, kas norāda uz sertifikātiem. Tālāk izlasāms pārskats:

„Zilais eņģelis” („Blue Angel”) ir Vācijas Federatīvās Republikas atzīts kvalitātes marķējums kopš 1978. gada, kas nosaka augstus standartus videi nekaitīgam produkta dizainam. Šajā gadījumā pēdējo 40 gadu laikā tas ir pierādījis sevi kā uzticams atpazīstamības simbols ilgtspējīgākam patēriņam. Vācijas patērētājiem „Zilais eņģelis” ir vislabāk zināmais marķējums, kas attiecas uz apkārtējo vidi.

Piemēram, visas sastāvdaļas atbilst noteiktiem vides kritērijiem, kas nozīmē mazāku ūdenstilpņu un apkārtējās vides piesārņojumu. Lai samazinātu atkritumu apjomu, ir arī noteiktas prasības iepakojumam.

Eiropas Alerģiju Izpētes Fonda Centrs (ECARF) sertificē, ja konkrēti produkti un pakalpojumi ir pilnībā pielāgoti to cilvēku vajadzībām, kuri cieš no alerģijām. Neatkarīga 15 pasaules vadošo zinātnieku un ekspertu konsultantu padome ir izstrādājusi kritērijus, pēc kuriem vērtē dažādas produktu grupas, piemēram, krēmus, mazgāšanas līdzekļus, putekļu sūcējus un viesnīcas. Iekļautas robežvērtības un izslēgšanas kritēriji, pēc kuriem nosaka, vai ir maz ticams, ka būs alerģiska reakcija. Kritērijus regulāri atjauno, ņemot vērā jaunākos pētniecības datus. Šis marķējums produktam tiek piešķirts, ja auditos vai pētījumos var pierādīt tā atbilstību kritērijiem.

Jau 2009. gadā Persil Sensitive bija pirmais mazgāšanas līdzeklis visā pasaulē, kas saņēma Eiropas Alerģiju Izpētes Fonda Centrs (ECARF) godalgu kā alerģijām draudzīgs mazgāšanas līdzeklis. Persil Sensitive sastāvā ir īpaši izstrādtātas cilvēkiem ar alerģijām piemērotas smaržvielas un tas nesatur krāsvielas.

„Henkel” ir pionieris videi draudzīgu mazgāšanas līdzekļu izstrādē un bija pirmais uzņēmums, kas 2005. gadā parakstīja „A.I.S.E. Ilgtspējīgu tīrīšanas līdzekļu hartu”. Uzņēmumi, kas pievienojas šai starptautiskās veļas un mājas kopšanas līdzekļu asociācijas iniciatīvai, apņemas pastāvīgi uzlabot ražošanas procesus un ik gadu ziņot par panākto progresu ekonomikas, apkārtējās vides un sociālajā jomā, balstoties uz noteiktiem galvenajiem rādītājiem.

Tā kā „Henkel” ir šīs hartas dalībnieks, uz visiem Persil produktiem ir atbilstošs logotips ar uzrakstu "Iniciatīvas dalībnieks". Papildus uz dažiem mūsu produktiem ir zaļais logotips. Tas norāda, ka attiecīgo produktu ne tikai izgatavojis ilgtspējīgs uzņēmums, bet tam kā tādam ir progresīvas ilgtspējas profils. Piemēram, kategorijā „mazgāšanas līdzekļi” īpaši svarīgi līdz šim bijuši četri kritēriji: sastāvdaļu ekoloģiskā drošība, resursu izmantošanas efektivitāte attiecībā uz dozu lielumu un iepakojuma materiālu, mazgāšanas rezultāti zemā temperatūrā, kā arī patērētāju informēšana. Lai saņemtu jauno 2020 .gadā ieviesto „ilgtspējības zīmogu”, plastmasas iepakojumam jābūt 100% pārstrādājamam, atkārtoti lietojamam vai kompostējamam. Kartona iepakojumam jābūt pārstrādājamam un tā sastāvā jābūt vismaz 70 procentiem pārstrādātu izejvielu vai 100 procentiem ilgtspējīgi iepirktu izejvielu. 

Atrodiet savām vajadzībām atbilstošu produktu

  • „Henkel” atbildība

    „Henkel” atbildība

    Kā pionieris ilgtspējības jomā, mēs vēlamies virzīt uz priekšu jaunus risinājumus ilgtspējīgai attīstībai, atbildīgi un ekonomiski veiksmīgi attīstot uzņēmējdarbību. Tas ietver visas mūsu uzņēmuma darbības visā vērtību ķēdē.

  • Jutīga āda

    Jutīga āda

    Persil Sensitive produkti izstrādāti cilvēkiem ar jutīgu ādu. Šie mazgāšanas līdzekļi ir sevišķi piemēroti ādai - to sastāvā ir īpaši izstrādtātas, cilvēkiem ar alerģijām piemērotas smaržvielas un tie nesatur krāsvielas.